ชมรมฉะเชิงเทรา(สนามชัย) ได้รับหนังสือ และกางเกงแล้ว ขอขอบคุณสมาคมค่ะ