จ้างงานม.35 คำถามยอดฮิต สิทธิคนพิการจะเข้าถึงได้อย่างไร??

จ้างงานม.35 คำถามยอดฮิต สิทธิคนพิการจะเข้าถึงได้อย่างไร??

ม.35 เป็นทางรอดอาชีพคนพิการ
จริงหรือ และยิ่งในยุค COVID-19
แล้ว มาตรการทางกฎหมายแบบนี้
ตอบโจทย์จริงหรือไม่

เชิญรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับจัดหางานจังหวัดชลบุรี
ผู้คลุกคลีกับเรื่องนี้ตั้งแต่กฎหมาย
เริ่มมีผลปฏิบัติ

ร่วมกับคุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุลประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ไลฟ์สดวันนี้ (22 ก.ค. 63) ตั้งแต่เวลา 19.00 – 20.00 น. โดยประมาณ

ม.35 คำถามยอดฮิต สิทธิคนพิการจะเข้าถึงได้อย่างไร แต่… ม.35 เป็นทางรอดอาชีพคนพิการจริงหรือ และยิ่งในยุค COVID-19 แล้ว…

Posted by เคียงบ่าเคียงไหล่ on Tuesday, 21 July 2020