จ่อชงครม.แจกเงิน 1 พัน เด็กแรกเกิด คนชรา คนพิการ คนไร้บ้าน เป็นเวลา 3เดือน

จ่อชงครม.แจกเงิน 1 พัน เด็กแรกเกิด คนชรา คนพิการ คนไร้บ้าน เป็นเวลา 3เดือน

วันที่ 17 พ.ค. มีรายงาน ความคืบหน้าการจัดมาตรการใหม่ เพื่อเยียวยาให้กับกลุ่มที่ยังตกหล่นไม่ได้เงินช่วยเหลือ 5,000 บาทจากรัฐบาล

ในสัปดาห์นี้กระทรวงการคลัง และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)จะสรุปมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเช่น เด็กแรกเกิด
ผู้พิการ คนชรา คนไร้บ้าน และผู้ได้รับผลกระทบทางสังคมฉุกเฉิน ให้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท
พิจารณา หากเห็นชอบจะเสนอให้ ครม.พิจารณาต่อ29 พ.ค.นี้ทันที โดยแนวทางจะเสนอใช้งบ 3-4หมื่นล้านบาท แจกเงินคนละ 1,000 บาท เป็นเวลา3 เดือน ซึ่งมีกลุ่มคนที่เข้าข่าย 13-14 ล้านคน และ
เริ่มแจกเงินได้เดือนมิ.ย.เป็นต้นไป

ส่วนกลุ่มคนลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท ไมสำเร็จเพราะข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชน 1.7ล้านคน คลังกำลังตรวจสอบอยู่ ซึ่งเบื้องต้นได้ตัด
สิทธิคนช้ำซ้อนกับเกษตรกร และประกันสังคมไปแล้ว 6 แสนคน เหลือ 1.1 ล้านคน ซึ่งสุดท้ายน่าจะมีผู้ผ่านสิทธิรับเงิน 5,000 บาท 3 เดือนได้หลัก
แสนคนส่วนคนไม่ผ่านสิทธิจะให้ใช้มาตรการอื่น รวมถึงกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่ได้รับการช่วย
เหลือ 2.4 ล้นคน รัฐก็จะช่วยเพิ่มแต่ยังไม่สรุปว่าเป็นอะไร ยกเว้นกลุ่มอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน13.5 ล้นคน ยังไม่มีมาตรการออกมาในตอนนี้เพราะส่วนใหญ่มีผู้ปกครองดูแลอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตามการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง บัตรคนจน และคนลงทะเบียนไม่สำเร็จ จะต้องตรวจสอบความซ้ำซ้อนก่อน และน่าจะมีคนผ่านสิทธิรวม
ประมาณ 12.5 ล้านคน โดยหากเคยได้รับเงินจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน หรือเยียวยาเกษตรกรไปแล้วก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเก็บตกรอบนี้

ที่มาข่าวมติชน https://www.matichon.co.th/politics/news_2190064