โรงพยาบาล

ทำความสะอาด โรงพยาบาล

ปัจจุบัน มีโรงพยาบาลจำนวนมากที่ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยทั่วไป สถานที่ตั้งส่วนใหญ่อยู่ในแหล่งชุมชน ทั้งในกรุงเทพฯ และตามจังหวัดต่างๆ ทางบริษัทฯ ทำความสะอาด ได้คำนึงถึงความสะอาด และสุขอนามัยของโรงพยาบาล จึงได้ฝึกอบรมพนักงานเพื่อรองรับการทำงานในโรงพยาบาล

  • การทำความสะอาดบริเวณภายใน และภายนอกอาคาร
  • พนักงานที่มีความรู้ ได้รับการอบรมเกี่ยวกับ การทำความสะอาด อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงโต๊ะ เก้าอี้ในโรงพยาบาล

ผลงานที่ได้รับการไว้วางใจ ของโรงพยาบาลต่างๆ อาทิเช่น

  • โรงพยาบาลพระราม 2
  • ศูนย์การแพทย์สหวิทยาการ MALI-IMC
  • คลินิกทันตกรรมอัศวานันท์
  • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา