โรงพยาบาล

ทำความสะอาด โรงพยาบาล

ปัจจุบัน มีโรงพยาบาลจำนวนมากที่ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยทั่วไป สถานที่ตั้งส่วนใหญ่อยู่ในแหล่งชุมชน ทั้งในกรุงเทพฯ และตามจังหวัดต่างๆ ทางบริษัทฯ ทำความสะอาด ได้คำนึงถึงความสะอาด และสุขอนามัยของโรงพยาบาล จึงได้ฝึกอบรมพนักงานเพื่อรองรับการทำงานในโรงพยาบาล

  • การทำความสะอาดบริเวณภายใน และภายนอกอาคาร
  • พนักงานที่มีความรู้ ได้รับการอบรมเกี่ยวกับ การทำความสะอาด อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงโต๊ะ เก้าอี้ในโรงพยาบาล

ผลงานที่ได้รับการไว้วางใจ ของโรงพยาบาลต่างๆ อาทิเช่น

  • โรงพยาบาลพระราม 2
  • ศูนย์การแพทย์สหวิทยาการ MALI-IMC
  • คลินิกทันตกรรมอัศวานันท์
  • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

บริการจัดหาแม่บ้าน

โรงงาน อาคาร สำนักงาน

โรงงาน สำนักงาน อาคารทุกประเภท ตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่

โชว์รูมรถยนต์

โชว์รูมรถยนต์ต้องการความโดดเด่น รูปลักษณ์อย่างปราณีตทั้งภายในและภาย นอก เพื่อโชว์รถระดับหรูกับสมรรถนะ

นิคมอุตสาหกรรม

ปัจจุบันมีโรงงานจำนวนมากที่ผลิตสินค้าต่างๆ สถานที่ตั้งจะอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมตั้งมีจำนวนมากกระจายตามจังหวัด

คอนโด บ้าน ที่พัก

รับจ้างทำความสะอาดคอนโด บ้าน ที่พัก ในกรุงเทพฯ และชลบุรี ที่อยู่อาศัย ทั้งก่อนเข้าอยู่ และ ทำความสะอาดหลังย้ายออก

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลแก่ผู้ป่วยทั่วไป สถานที่ตั้งส่วนใหญ่อยู่ในแหล่ง ชุมชน ทั้งในกรุงเทพฯ และตามจังหวัดต่างๆ

ผลงานของเรา