นิคมอุตสาหกรรม

ทำความสะอาด นิคมอุตสาหกรรม

ปัจจุบันมีโรงงานจำนวนมากที่ผลิตสินค้าต่างๆ สถานที่ตั้งจะอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมีตั้งจำนวนมากกระจายตามจังหวัดต่างๆ ทางบริษัททำความสะอาด ได้คำนึงถึงความเติบโตของนิคมอุตสาหกรรม จึงได้ฝึกอบรมพนักงานเพื่อรองรับ โดยเฉพาะพนักงานมีความชำนาญ

  • การทำความสะอาดรอบบริเวณเครื่องจักรในการผลิต
  • พนักงานที่มีความรู้ ได้รับการอบรมเกี่ยวกับ การทำความสะอาด เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม

ทางบริษัทได้รับความไว้วางใจจากนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้

  • นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
  • นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี
  • นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
  • นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ