งานเชิดชูเกียรติ “วันคนพิการสากลกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562”

งานเชิดชูเกียรติ “วันคนพิการสากลกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562”

ณ ห้องราชาบอลลูม ชั้น 11 โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.

โดยมีนายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบโล่รางวัลให้แก่คนพิการตัวอย่างกรุงเทพมหานครจากทั้ง 50 เขต เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนกลไกการพิทักษ์ และปกป้อง คุ้มครองคนพิการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี และยกย่องเชิดชูเกียรติคนพิการตัวอย่าง ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมทั่วไป

ภายในงานจัดให้มีการแสดงความสามารถของคนพิการและจัดบูธแสดงสินค้าจากฝีมือคนพิการ และกรมการจัดหางาน