งานประชุมภาวะผู้นำครั้งนี้ ได้อะไรไปบ้าง?

งานประชุมภาวะผู้นำครั้งนี้ ได้อะไรไปบ้าง?

งานประชุมภาวะผู้นำครั้งนี้
ได้อะไรไปบ้าง?????
และคิดว่าจะทำอะไร?????
เพิ่มเติมหลังจากที่มา
อบรมสามวันกินนอนอยู่ด้วยกัน
สมาคมอยากได้รับความคิดเห็น
จากทุกท่านที่มา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมถนะ
การปฏิบัติงานให้ผู้นำเครือข่ายทั้่วประเทศ
จัดโดย สมาคมผู้ปกครองคนพิการแห่งประเทศไทย
วันที่ 20 – 22 กันยายน ๒๕๖๒
สถานที่ โรงแรม ดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์
โทร 080-084-0089 ID : Mong0800840089