คุยกับประธานสภาฯ: สุชาติโอวาทวรรณสกุล

คุยกับประธานสภาฯ: สุชาติโอวาทวรรณสกุล

คุยกับประธานสภาฯ:  สุชาติโอวาทวรรณสกุล
สิ่งที่เราอยากเห็นมากที่สุดคือเรื่องทัศนคติสิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญทุกวันนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนหลายที่
ยังไม่ยอมรับคนพิการ ผมจึงเน้นเรื่องการแสดงความสามารถของคนพิการที่ไม่ใช่เชิงเวทนาสงสารไม่ใช่ขอเรี่ยไรบริจาค

อีกเรื่องที่อยากส่งเสริมคือความรู้ เรื่องสิทธิของคนพิการ
คนพิการรู้แค่ว่าตัวเอง มีเบี้ยยังชีพ 800 บาท
แต่อาจไม่รู้เรื่องอื่น ผมเชื่อว่าถ้าคนพิการรู้เรื่องสิทธิ
ก็จะสามารถปกป้องสิทธิของตนเองได้ มีลูกชายที่มีภาวะดาวน์ซินโดรม
ชื่อรินชาติ (น้องนายน์) อายุ 19 ปีปัจจุบันเรียนปี 1 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
และเป็นนักธุรกิจเจ้าของบริษัทธุรกิจแม่บ้านทำความสะอาดแบรนด์โอวาทเมดมีพนักงาน 2,000 คน
ยอดขายปีละ 370 ล้านบาท เขาได้รับรางวัลเช่นโล่ผู้มีอุปการะคุณต่อผู้มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาปี 2555, 
รางวัลสดุดีเกียรติคุณผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้พิการทางสมอง และปัญญามูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูล, 
รางวัลเกียรติยศศาสตราจารย์นายแพทย์ประสพรัตนากร (ด้านสังคม)  ผู้ส่งเสริมงานสุขภาพจิตสังคมดีเด่นประเภทบุคคล, 
รางวัลองค์กรที่สนับสนุนด้านคนพิการดีเด่น,  เกียรติบัตรเพื่อเชิดชูการทำคุณประโยชน์ต่อสังคมด้านการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมและสนับสนุนอาชีพ
รวมทั้งได้เป็นวิทยากรในหลายที่ ผมอยากทำให้เรื่องสิทธิคนพิการเป็นสิ่งที่เข้าถึงง่ายจะทำยังไง
ให้คนพิการสามารถกู้เงินได้เร็ว ก็ต้องมีการแก้ไขเชิงโครงสร้าง
และนโยบายภาพรวมระดับประเทศ อีกทั้งเรื่องการจ้างงานที่เราอยากให้เพิ่มเป็นร้อยละ 2 
ซึ่งจะช่วยทำให้เกิดการจ้างงานคนพิการมากขึ้นกว่าเดิม การรวมพลังของคนพิการคือสิ่งที่อยากเห็นมากที่สุด
เราต้องหาจุดร่วมเพื่อทำงานร่วมกันสภาคนพิการทำให้เราผลักดันหลายๆเรื่องได้จนถึงวันนี้ ผมมองว่าสถานการณ์ที่เป็นนั้นดีขึ้น
คนพิการเป็นตัวอย่างของการเรียกร้องสิทธิให้กับคนกลุ่มอื่นอีกหลายกลุ่มในสังคม ในฐานะประธานสภาฯผมได้ประเด็นการทำงานมากขึ้นมีความรู้มากขึ้น
เมื่อก่อนคิดว่าทำสมาคมเดียวก็พอแล้วแต่พอได้มาทำก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆ ได้เข้าไปเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมาย แม้หากไม่ได้เป็นประธานสภาแล้ว
ก็ยังอยากจะช่วยต่อ อยากให้ประเด็นคนพิการถูกถกเถียงมากขึ้น อยากฟังประเด็นของคนพิการในทุกจังหวัด
อยากให้คนที่มาร่วมงานสมัชชา คนพิการในปีนี้รู้สึกมีไฟ ในการทำงานมีพลังกับการทำงานในพื้นที่และลงมือทำ