คุณแม่เหรียญ คำหงษาและน้องเฉลิมพล ขอบคุณท่านนายกสมาคมฯและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ไม่ทิ้งกัน อยู่ได้หลายวันค่ะ