คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยได้ให้สัมภาษณ์ ในรายการ “รักเมืองไทย”

คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยได้ให้สัมภาษณ์ ในรายการ “รักเมืองไทย”

เวลา 19.00 – 19.30 น.
27 พ.ค.63 TNN (True Visions784)
ในเรื่อง “เงินเยียวยาคนพิการ
https://youtu.be/d9ozPuT4Q4A
ที่มาของข่าว
https://www.youtube.com/channel/UCBqeFT0s_U34ECpAuWvy5dw
การเสวนาหัวข้อ
การขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
https://www.youtube.com/watch?v=bXk2yamd7rY&feature=youtu.be