คุณประสิทธิ์ อินใจ จากชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่วาง จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องการตรวจมาตรฐานองค์กรคนพิการ

คุณประสิทธิ์ อินใจ จากชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่วาง จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องการตรวจมาตรฐานองค์กรคนพิการ