คุณนิตยา ศรีวงศ์และเจ้าหน้าที่สมาคมฯจัดส่งแพมเพิสให้กับคุณผักกาด โพธิ์ศรีที่ได้ขอมาทางเพจสมาคมฯ.นายกสมาคมฯ.ทราบเรื่องให้ดำเนินการโดยด่วน

คุณนิตยา ศรีวงศ์และเจ้าหน้าที่สมาคมฯจัดส่งแพมเพิสให้กับคุณผักกาด โพธิ์ศรีที่ได้ขอมาทางเพจสมาคมฯ.นายกสมาคมฯ.ทราบเรื่องให้ดำเนินการโดยด่วน