คัมภีร์วิถีรวย ธุรกิจทำความสะอาด สุชาติ โอวาทวรรณสกุล

คัมภีร์วิถีรวย ธุรกิจทำความสะอาด สุชาติ โอวาทวรรณสกุล

1 พฤษภาคม 2564
วันแรงงานแห่งชาติ
นับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
ที่ประเทศไทยมีปัญหาโควิด-19
ต้องยอมรับว่าช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาดใหญ่ มาตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ทำให้แรงงานไม่สามารถปรับค่าแรงขั้นต่ำได้ เมื่อเศรษฐกิจ
รายได้การส่งออก การท่องเที่ยว ติดลบอย่างหนัก เรียกว่าถึงวันนี้แรงงานคนใดยังมีงานทำ
มีรายได้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้
ก็นับว่าโชคดีมากแล้ว
แล้วยิ่งโอกาสแรงงานของคนพิการและเด็กพิเศษโอกาสยิ่งน้อยลงไปอีกทางบริษัทได้รับเด็กเหล่านี้ทำงานเป็นระยะเวลา 10 ปีแล้วเมื่อตอนน้ำท่วมก็ได้ “คุณกำภู-คุณรัชนีย์” มาถ่ายทำที่บริษัทเมื่อเจ็ดปีที่แล้ว