“ความพิการมันไม่สำคัญ แต่ความสำคัญคือความเสมอภาคในเรื่องโอกาส”

“ความพิการมันไม่สำคัญ แต่ความสำคัญคือความเสมอภาคในเรื่องโอกาส”

ข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตจาก ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ #วิริยะยิ้มสู้ #คนพิการสู้โควิด #เราทำได้ #แรงบันดาลใจ #โอกาส