“ความกตัญญูในวันสารทจีน”

“ความกตัญญูในวันสารทจีน”

วันเดียว เดินสายไหว้สารทจีนทั้งหมด4ที่
รวมถึงจัดโต๊ะจีนไหว้ที่บริษัท

เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ลูกหลานจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ใครที่เป็นลูกหลานชาวจีน หรือชาวไทยเชื้อสายจีน ก็คงต้องมีการนัดรวมญาติเพื่อตั้งโต๊ะไหว้บรรพบุรุษ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเทศกาลสารทจีนตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาตลอดไม่เคยขาดสักครั้งเดียว