คนพิการ คิดอย่างไร???? สภายื่นข้อเสนอ 5000.บาท 3เดือนให้กลุ่มคนพิการ โดยเฉพาะ 2ล้านคนทั่วประเทศ

คนพิการ คิดอย่างไร???? สภายื่นข้อเสนอ 5000.บาท 3เดือนให้กลุ่มคนพิการ โดยเฉพาะ 2ล้านคนทั่วประเทศ

ศุกร์ที่ 24 เวลา 9 โมงเช้า
มีนัดหมายที่หน้ากระทรวงการคลัง
จากการประชุมหารือกันที่ประชุมมีมติ
ในนามสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยจะเข้ายื่นข้อเสนอ
เงินเยียวยาฉุกเฉิน 5000 บาท
เป็นระยะเวลา3เดือนให้กับกลุ่ม
คนพิการโดยเฉพาะ 2ล้านคน
เพื่อมาบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับคนพิการที่ได้ผลกระทบ
จากเศรษฐกิจตกต่ำขาดเงิน
ขาดรายได้

อยากให้พูดถึงความเดือดร้อน
ที่กำลังเผชิญอยู่ขณะนี้ว่าได้เจอ
ค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง????
เดือดร้อนอย่างไร ????
ถ้าได้เงินเยียวยามาจะไปทำอะไร???
จะได้นำข้อมูลไปให้ทางภาครัฐ
รับทราบต่อไปครับ