คนพิการเฮ! “จุรินทร์”เคาะเพิ่มเบี้ยเป็น 1,000 บาทต่อเดือน เตรียมเสนอ ครม.ทันทีวันที่

คนพิการเฮ! “จุรินทร์”เคาะเพิ่มเบี้ยเป็น 1,000 บาทต่อเดือน เตรียมเสนอ ครม.ทันทีวันที่

25 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 14.30 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช) โดยมีวาระพิจารณาสำคัญคือการเพิ่มอัตราเบี้ยความพิการ จาก 800 บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนต่อคน โดยก่อนหน้านี้คณะกรรมการได้มอบหมายให้อนุกรรมการดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและวันนี้ทางอนุกรรมการได้นำข้อสรุปมาเสนอในที่ประชุมใหญ่ระดับชาติทั้งหมด 4 ทางเลือก ในที่สุดที่ประชุม กพช.โดยมีนายจุรินทร์เป็นประธานได้เคาะมติเห็นชอบปรับเพิ่มเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน