คนพิการเฮลั่น!!! ได้เงินเยียวยาเพิ่ม1,000 บาท 3 เดือน

คนพิการเฮลั่น!!! ได้เงินเยียวยาเพิ่ม1,000 บาท 3 เดือน

ทั้งนี้ เบื้องต้นการจ่ายเงินเยียวยาจะให้รายละ 1,000 บาทต่อเดือน เป็นการเพิ่มจากเงินอุดหนุนจากที่ได้รับอยู่แล้ว คือ เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยจะจ่ายเงิน 1,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ พ.ค. – ก.ค. โดยขณะนี้ใกล้จะหมดเดือน พ.ค. แล้ว จึงจะเริ่มจ่ายในเดือน มิ.ย. จำนวน 2,000 บาท และ ก.ค. อีก 1,000 บาท

ที่มาข่าวแนวหน้า
https://www.naewna.com/politic/495207