คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งชมรมเครือข่ายสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมสักทองโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจังหวัดอุบลราชธานี

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งชมรมเครือข่ายสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมสักทองโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจังหวัดอุบลราชธานี