คณะกรรมการชมรม ผู้ปกครองคนพิการ จังหวัดกาฬสินธุ์

คณะกรรมการชมรม ผู้ปกครองคนพิการ จังหวัดกาฬสินธุ์

ได้ออกมอบผ้าอ้อมอนามัยให้ปู้ป่วยติดเตียงกับครอบครัวสมาชิกน้องอาร์มมี่ บ้านตูม ต.เหล่ากลาง และน้องเอ้ บ้านโคกประสิทธิ์ ต.โคกสะอาด ซึ่งได้รับงบสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดงาน มินิคอนเสิร์ทที่ร้านป้อม Autobahn & Cuisine และงานวิ่งหาเพื่อนดาวน์ 2562 เป็นที่เรียบร้อย