คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดฉะเชิงเทรา(พนมสารคาม)

คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดฉะเชิงเทรา(พนมสารคาม)

 ได้ลงพื้นที่ปันน้ำใจ ส่งมอบความสุข โดยมอบข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็น ให้กับครอบครัวคนพิการ เพื่อบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนในช่วงวิกฤต โควิด 19

ขอขอบพระคุณสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ในการช่วยเหลือ สนับสนุน มอบสิ่งดีๆ ให้กับครอบครัวคนพิการค่ะ

❤️ขอบคุณที่ไม่ทิ้งพวกเรา
…ครอบครัวคนพิการ❤️

ขอขอบพระคุณค่ะ🙏