***ข่าวประชาสัมพันธ์….ร้อนๆ จ้า

***ข่าวประชาสัมพันธ์….ร้อนๆ จ้า

ทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดให้มีการคัดเลือก “คนพิการต้นแบบ”ประจำปี2563 จึงขอความร่วมมือจากองค์กรเสนอชื่อคนพิการ เข้ารับการคัดเลือกเป็นคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2563
##ถ้าชมรมใดที่มีคนพิการทางสติปัญญาตามหลักเกรณ์ที่กำหนดรบกวนโหลดใบสมัครและกรอกรายละเอียดพร้อมเเอกสารส่งมาที่สมาคมฯ ได้เลยค่ะ## ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอิ้ว 02-971-9727# 063-483 2233