#ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านการศึกษาพิเศษ

#ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านการศึกษาพิเศษ

มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษ และศูนย์เด็กพิเศษแสงเหนือ จัดอบรม”ความรู้เกี่ยวกับเด็กพิเศษ ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 ในวันที่ 5-6ก.พ.2563 ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ [email protected] หรือโทร 0818603909