(#)ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวน จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย

(#)ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวน จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย

💖การให้ที่ยิ่งใหญ่ คือการให้กำลังใจ ซึ่งกันและกัน💖
(*)สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงาน “งานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ภายใต้ชื่องาน คนพิการ ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี” ท่านจะได้พบกับการแสดงความสามารถของน้องๆ คนพิการทั่วประเทศ เชิญชวนท่านมารับประทานอาหารพระราชทานมื้อกลางวันได้ฟรีอีกด้วย ได้รับพระราชทานมาวันละ 5,000 กล่อง ในงานนี้คนพิการที่สังกัดมูลนิธิ,สมาคม,หรือคนพิการทั่วไปสามารถขอรับบริการด้านอื่นๆได้ภายในงานได้เลย ไม่ว่าจะเป็น การตรวจประเมินความพิการ/ออกบัตรประจำตัวคนพิการ/การต่ออายุบัตรคนพิการ/นัดพบแรงงาน/จัดหางานฯลฯอีกมากมาย เรียกว่า One stop service ภายในงานเดียวกันเลย ที่สำคัญ ท่านยังจะได้สนับสนุน สินค้าต่างๆหลากหลาย จากฝีมือคนพิการ ช่วยเหลือ และให้กำลังใจ คนพิการจากทั่วประเทศอีกด้วย
(@)เจอกันวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ที่อิมแพคเมืองทองธานี hall 5 (@)