ข่าวคนพิการชาว อ.หนองใหญ่ ชลบุรี..(กำลังเดินทางไปรับสิทธิ์รายได้จากบริษัทเอกชน)

ข่าวคนพิการชาว อ.หนองใหญ่ ชลบุรี..(กำลังเดินทางไปรับสิทธิ์รายได้จากบริษัทเอกชน)

เล่าข่าว.ขอชื่นชม.(คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล)…(นายกสภาผู้พิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย)..มุ่งมั่นทุ่มเททำงานเพื่อคนพิการทั่วทั้งประเทศ..(สำคัญๆท่านเป็นคน อ.หนองใหญ่)..คนบ้านเรา