ขอแสดงความยินดี!!!!! กับอาจารย์ชูศักดิ์ จันทร์ทยานนท์ กับตำแหน่งประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยคนใหม่

ขอแสดงความยินดี!!!!! กับอาจารย์ชูศักดิ์ จันทร์ทยานนท์ กับตำแหน่งประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยคนใหม่

วันนี้ได้ส่งไม้ต่อการทำงาน
เรื่องความพิการ ที่มีปัญหาและอุปสรรคมากมายที่จะต้องดำเนินการ
และขับเคลื่อนต่อไป เพื่ออนาคต
ที่ดีของคนพิการถึงแม้จะเต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาส
ขอให้อาจารย์ประสบความสำเร็จในสิ่งมุ่งหมายทุกประการ….