ขอแสดงความยินดีจากใจกับท่านนายก ศุภชีพ ดิษเทศและคณะกรรมการชุดใหม่ ที่ได้รับการเลือกตั้ง

ขอแสดงความยินดีจากใจกับท่านนายก ศุภชีพ ดิษเทศและคณะกรรมการชุดใหม่ ที่ได้รับการเลือกตั้ง

ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทศชุดใหม่ ที่ได้รับการเลือกตั้งอย่างสมบูรณ์แบบในวันที่ 23 กันยายน 2563