ขอแนะนำตัวค่ะ ดิฉันนางพจนา นิลภูมิ ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนครพนม(ธาตุพนม) วันนี้เรามีการประชุมรายงานงบบริหารครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการ…🙋🙋

ขอแนะนำตัวค่ะ ดิฉันนางพจนา นิลภูมิ ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนครพนม(ธาตุพนม) วันนี้เรามีการประชุมรายงานงบบริหารครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการ…🙋🙋