ขอเลื่อนการตัดผมฟรี ในวันที่ 9 มิ.ย. 63 ออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้ผู้ปกครองและเด็กไม่สะดวกในการเดินทางมารับบริการครั้งนี้ หากมีกำหนดการที่แน่นนอนแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ขอเลื่อนการตัดผมฟรี ในวันที่ 9 มิ.ย. 63 ออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้ผู้ปกครองและเด็กไม่สะดวกในการเดินทางมารับบริการครั้งนี้ หากมีกำหนดการที่แน่นนอนแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง