ขอเชิญสมาชิกทุกท่านติดตามข่าวเช้าตรู่วันพรุ่งนี้ 7.00 นเป็นต้นไปที่ทำเนียบรัฐบาล นายกสุชาติ ทวงสิทธิ์ที่พึงจะได้ของพี่น้องคนพิการทุกท่าน

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านติดตามข่าวเช้าตรู่วันพรุ่งนี้ 7.00 นเป็นต้นไปที่ทำเนียบรัฐบาล นายกสุชาติ ทวงสิทธิ์ที่พึงจะได้ของพี่น้องคนพิการทุกท่าน