ขอเชิญทุกท่านที่สะดวก วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-16.00 น. สถาบันเสริมสวยนานาชาติ เกศวดี โดย คุณจิรพรรณ คำลือ จากสถาบันพร้อมทีมงานได้เข้ามาตัดผมที่สมาคมฯ สำหรับท่านที่สะดวกสามารถเข้ามาใช้บริการที่สมาคมฯ ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย #pikarnpanya

ขอเชิญทุกท่านที่สะดวก วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-16.00 น. สถาบันเสริมสวยนานาชาติ เกศวดี โดย คุณจิรพรรณ คำลือ จากสถาบันพร้อมทีมงานได้เข้ามาตัดผมที่สมาคมฯ สำหรับท่านที่สะดวกสามารถเข้ามาใช้บริการที่สมาคมฯ ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย #pikarnpanya