ขอบพระคุณผู้ ที่ทำให้เกิดโครงการ คนพิการไม่ทิ้ง

ขอบพระคุณผู้ ที่ทำให้เกิดโครงการ คนพิการไม่ทิ้ง

ของนายก สุชาติ โอวาทวรรณสกุล และกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยและชมรมเครือข่ายทั่วประเทศ ยิ่งให้ ยิ่งมี ยิ่งดี ยิ่งเห็น
4 ยิ่ง + เสียสละ แบ่งปัน เป็นกำไรชีวิตสูงสุดของผู้ให้ น้ำใจไมตรีเงินทองและสิ่งของ ที่ทุกท่านมอบให้คนพิการทั่วประเทศในครั้งนี้ ทำให้คนพิการทุกคนมีความสุขและรอยยิ้ม รู้ซึ้งถึงไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ดั่งสโลแกนของผู้นำของเราอานิสงส์ผลบุญนี้จะทำให้ทุกท่านและครอบครัว มีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ถึงพระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้านั้นเทอญทุกท่านทุกคนสาธุสาธุสาธุ (ส่วนตัวผม cnawanpop Budrtee จะทำหน้าที่นำเสนอความดีและเสียสละของทุกท่านให้สังคมได้รับรู้เป็นแบบอย่างของเยาวชนรุ่นหลังต่อไป

ขอคนละเม้นเป็นกำลังใจให้คนทำความดีทุกท่าน