ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบเครื่องออกกำลังกายให้กับทางสมาคมฯ