#ขอบคุณที่แสดงความห่วงใย #รอฟังข่าวดีกรณี”ห้องเรียนคู่ขนาน”

#ขอบคุณที่แสดงความห่วงใย #รอฟังข่าวดีกรณี”ห้องเรียนคู่ขนาน”

หลังจากที่ผม post ประเด็นปัญหาเรื่อง ห้องเรียนคู่ขนาน ผอ.วุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่กำกับดูแลงานการศึกษาพิเศษ ได้โทรศัพท์ พูดคุยและขอข้อมูลเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาเด็ก ออทิสติก 6คน ที่ไม่มีที่เรียน เนื่องจากโรงเรียนปิดห้องเรียนคู่ขนาน
ผมจึง คิดว่า ควรให้โอกาสและมีความหวังกับ “การศึกษาพิเศษ”อีกสักรอบโดยในส่วน Case โรงเรียนที่ปิด ห้องเรียนคู่ขนาน ปัญหา นี้ เลขาธิการ สพฐ ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่กำกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับทราบและห่วงใยเรื่องดังกล่าว อย่างยิ่ง
เป็นอันว่า ผมตัดสินใจให้เวลาเพื่อให้ระบบได้จัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเพื่อความร่วมมือที่ดี จึงขอยกเลิกข้อความใน postเดิม ซึ่งใจจริงไม่อยากจะเขียนแนวดังกล่าว แต่มีความจำเป็น ต้องเขียนเพื่อให้เกิดความตระหนัก
ผมอยู่ในวงการ “การศึกษาพิเศษ” มาตั้งแต่ปี 2542 ครบ 20ปี พอดี จึงมีมิตรสหายในวงการการศึกษามากมาย ที่ทำงานร่วมกัน
หวังว่า เราจะร่วมมือกันด้วยดีต่อไป
ในวันเดียวกัน เสมา 3 รมช ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ได้มอบหมาย ที่ปรึกษา รมช ดร.พะโยม ชินวงศ์ ประชุมหารือการพัฒนาการศึกษานอกระบบสำหรับเยาวชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ซึ่งผมจะสรุปให้ฟัง ต่อไป เป็นอีกข่าวดีหนึ่ง
ชูศักดิ์ จันทยานนท์
22 ก.ย.2563