ขอบคุณครูมอส To be number 1 ที่มาสอนเพลงใหม่เพื่องานใหญ่ในเดือนหน้า เดือนแห่งการเฉลิมฉลองวันดาวน์ซิมโดรมปี 2020 พบกับเด็กในทีม dbk – t21 (downsyndrome banegkok – trisomy21) โชว์ชุดใหม่เด็ดกว่าเดิมแน่นอน

ขอบคุณครูมอส To be number 1 ที่มาสอนเพลงใหม่เพื่องานใหญ่ในเดือนหน้า เดือนแห่งการเฉลิมฉลองวันดาวน์ซิมโดรมปี 2020 พบกับเด็กในทีม dbk – t21 (downsyndrome banegkok – trisomy21) โชว์ชุดใหม่เด็ดกว่าเดิมแน่นอน