ขอขอบคุณ big c สาขารามอินทรา ที่ได้บริจาคขนมและของใช้ที่จำเป็นให้กับน้องๆในสมาคมฯ🤗🤗🤗🙋

ขอขอบคุณ big c สาขารามอินทรา ที่ได้บริจาคขนมและของใช้ที่จำเป็นให้กับน้องๆในสมาคมฯ🤗🤗🤗🙋