ขอขอบคุณ บริษัท เดอะ ทเวนตี้ อพาร์ทเม้นท์ คุณสุชาดา สนธยางกูล ที่ได้บริจาค Air Walker ใช้สำหลับเดินออกกำลังกาย ทีวีจำนวน 5 เครื่อง จอคอมพิวเตอร์ 1 ตัว

ขอขอบคุณ บริษัท เดอะ ทเวนตี้ อพาร์ทเม้นท์ คุณสุชาดา สนธยางกูล ที่ได้บริจาค Air Walker ใช้สำหลับเดินออกกำลังกาย ทีวีจำนวน 5 เครื่อง จอคอมพิวเตอร์ 1 ตัว