ขอขอบคุณ คุณองุ่น เกิดมั่นและ ร้านคอมพิวเตอร์สง่าพาณิชย์ จังหวัดปทุมธานี ท่านได้นำขนมเค้ก มาบริจาคให้น้องๆจำนวน 100 ชิ้น 👌🍎🍉🤟

ขอขอบคุณ คุณองุ่น เกิดมั่นและ ร้านคอมพิวเตอร์สง่าพาณิชย์ จังหวัดปทุมธานี ท่านได้นำขนมเค้ก มาบริจาคให้น้องๆจำนวน 100 ชิ้น 👌🍎🍉🤟