ขอขอบคุณ คุณนินนานท์ จิรประพจน์ ที่ได้บริจาคเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 3 ชิ้น