ขอขอบคุณ คุณธนันต์ชัย เอราวัณ ได้บริจาคเงินจำนวน 2,000 บาท 🤗🙋🤟