ขอขอบคุณ คุณกัลยกร ควรชมและ สถาบันเยาวนาฏศิลป์ ที่นำนมชาเขียว นมโกโก้มาบริจาคให้น้องๆ จำนวน 50 ขวด..😃😁🤗