ขอขอบคุณ คุณกัญญ์ณพัชญ์ ศรีอินทร์ ได้บริจาคผงซักฟอก จำนวน 3 ลัง 🍉🍎