ขอขอบคุณโรงแรมอัลวาเรซและโรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์ และสถาบันราชานุกูล ที่มอบหนังสือนิทานเอวา

ขอขอบคุณโรงแรมอัลวาเรซและโรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์ และสถาบันราชานุกูล ที่มอบหนังสือนิทานเอวา

นิทานอีเล้งเค้งโค้ง…และขอขอบคุณสมาคมคนตาบอดที่มอบเจลแอลกอฮอล์100แกลอน แล้วทางสมาคมฯจะส่งมอบแก่สมาชิกเครือข่ายและบุคคลภายนอกที่ต้องการต่อไป

แจ้งความประสงค์มาอยากได้อะไร
ทางสมาคมจะส่งไปให้ทาง
ไปรษณีย์ในวันจันทร์นี้ทันที