ขอขอบคุณองค์การภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งภาคประชาชนที่ได้มอบสิ่งของมาบริจาคในวันนี้ กระทรวง พม.

ขอขอบคุณองค์การภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งภาคประชาชนที่ได้มอบสิ่งของมาบริจาคในวันนี้ กระทรวง พม.

 จะเร่งนำไปมอบให้ถึงมือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค

หากประชาชนท่านใดต้องการความช่วยเหลือจากกระทรวง พม. สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง