ขอขอบคุณสำนักงานเขตบางเขนที่ท่านได้นำเจลล้างมือจำนวน 3 ลัง มามอบให้กับน้องๆที่สมาคมฯ🤗🤗🙋