ขอขอบคุณบริษัทอินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายจำกัดบริหารโดย คุณจันทนี มหัสนีศิรินุกุล วันนี้ได้เซ็นสัญญาจ้างคนพิการ กลุ่มสติปัญญา 9 คน

ขอขอบคุณบริษัทอินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายจำกัดบริหารโดย คุณจันทนี มหัสนีศิรินุกุล วันนี้ได้เซ็นสัญญาจ้างคนพิการ กลุ่มสติปัญญา 9 คน

เป็นบริษัทที่นายกสมาคม
นายสุชาติโอวาทวรรณสกุล
เคยทำงานอยู่ที่นี่เหมือนตอน
สมัยขึ้นมาอยู่กรุงเทพใหม่ๆ
36 ปีที่แล้ว ขอบคุณที่ท่านให้โอกาสคนพิการมีงานทำพวกเราจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดปีนี้จะเข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้คนพิการที่ได้งานทำมีความตั้งใจพัฒนาศักยภาพตัวเองให้เก่งขึ้นตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างแท้จริงโดยมีนางนิตยา ศรีวงษ์เป็นพยานเซ็นmou