ขอขอบคุณน้องสาว บุตรีทุกคน แวะเซเว่นแหลมสิงห์บริจาคไข่และเครื่องอุปโภคบริโภคแจกจ่ายให้สมาชิกชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดจันทบุรี

ขอขอบคุณน้องสาว บุตรีทุกคน แวะเซเว่นแหลมสิงห์บริจาคไข่และเครื่องอุปโภคบริโภคแจกจ่ายให้สมาชิกชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดจันทบุรี

ทุกครัวเรือน80-90ครอบครัว ทุกอำเภอของจังหวัดจันทบุรี ขอขอบคุณ นายกสุชาติ โอวาทวรรณสกุลและกรรมการสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนงบประมาณซื้อข้าวสารอาหารแห้ง 5600 บาทขออนุโมทนาบุญทุกๆบุญที่ท่านได้ทำไว้ดีแล้วขอให้ท่านทั้งหลายประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปและ ล้งผลไม้ของคุณน้องสาวขอให้ส่งออกได้คล่องแคล่วเหมือนเดิมรวยๆเฮงๆมีพันล้านหมื่นล้านในเร็ววัน ผมมีหน้าที่เป็นสะพานบุญให้ทุกๆท่านได้ข้ามผ่านไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ขอบคุณครับ