ขอขอบคุณท่านนายก สุชาติ คุณอุ้มแม่หมวย คณะกรรมการทุกท่านและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดหาทุนซื้อวัสดุอุปกรณ์ ของใช้ จำเป็นเร่งด่วนสำหรับผู้พิการที่นอนติดเตียงทั่วประเทศ

ขอขอบคุณท่านนายก สุชาติ คุณอุ้มแม่หมวย คณะกรรมการทุกท่านและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดหาทุนซื้อวัสดุอุปกรณ์ ของใช้ จำเป็นเร่งด่วนสำหรับผู้พิการที่นอนติดเตียงทั่วประเทศ

ดารานักแสดงออกคอนเสิร์ต หารายได้ ของพวกเรา ที่ทำการแสดงบนเวทีและงานต่างๆเพื่อหาทุนสนับสนุน ในโครงการนี้ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอให้ทุกท่าน เจริญรุ่งเรือง สมความปรารถนาทุกประการ ขอบพระคุณครับ

จากประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจันทบุรี