ขอขอบคุณท่านนายกสุชาติ โอวาทวรรณสกุล ที่ได้บริจาคเงินเป็นครั้งที่ 2

ขอขอบคุณท่านนายกสุชาติ โอวาทวรรณสกุล ที่ได้บริจาคเงินเป็นครั้งที่ 2

และคุณโยษิตา มงคลชัยฤกษ์ ที่ร่วมบริจาคเข้ามาที่สมาคม เพื่อให้ทางสมาคมฯมาซื้อของบริจาคต่อไป ท่านใดที่สนใจร่วมบริจาคกับสมาคมฯสามารถร่วมบริจาค ได้ที่บัญชีตามนี้นะคะ

ชื่อบัญชี :
สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย สาขารามอินทรา
กม. 2
เลขที่บัญชี 7 9 3 0 0 2 5 8 3 7
หรือติดต่อ 02-971-9727 สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย