กิจกรรมสร้างมาตราฐานแม่บ้านมืออาชีพ กับแรงงานข้ามชาติ

กิจกรรมสร้างมาตราฐานแม่บ้านมืออาชีพ กับแรงงานข้ามชาติ

สนใจติดต่อกิจกรรมดีๆ

📞02-9074472

เราจะสร้างมาตราฐานแม่บ้านมืออาชีพไปด้วยกัน

👉🏻กิจกรรมสร้างมาตราฐานแม่บ้านมืออาชีพกับแรงงานข้ามชาติสนใจติดต่อกิจกรรมดีๆ 📞02-9074472เราจะสร้างมาตราฐานแม่บ้านมืออาชีพไปด้วยกัน

Posted by โอวาทเมด สะอาดดี สังคมดี on Sunday, September 13, 2020